Hitta hit

Trosta Park är beläget 5 km öster om Arlanda flygplats. Från E 4:an tar man av mot Arlanda flygplats och därefter 273 mot Norrtälje/Almunge.
Vid gul vägvält i första T-korsningen efter Arlanda längs väg 273 fortsätt över Almungevägen in genom grindarna.

Taxi:
Kommer ni med flyg välj en Taxi Stockholm, Taxi Kurir eller TOP CAB från Terminalen.
Visa helst utskriven vägbeskrivning eller informera chauffören att ta väg 273 mot Norrtälje/Almunge från Arlanda.
Följ väg 273 c:a 5 minuter till första Stopptecken efter Arlanda vid gul vägvält, ni är framme och pris för denna resa är c:a 200:-

Att resa hit kommunalt:
Klicka på länken för att söka resväg från er hållplats, ange ”Trosta (Sigtuna)” som resmål.

SL reseplanerare

Adress:
Trosta Gård, hus 179
195 93 Märsta

Länk till karta hos www.eniro.se

La. 59 39 01
Lo. 18 01 36