Hitta hit


Trosta Park är beläget 5 km öster om Stockholm Arlanda Airport. Från E4:an tar man av mot Arlanda flygplats och därefter 273 mot Norrtälje/Almunge. Vid gul vägvält i första T-korsningen efter Arlanda längs väg 273 fortsätt över Almungevägen in genom grindarna.
​​​​​​​
Taxi:
Kommer ni med flyg välj en Taxi Stockholm, Taxi Kurir eller TOP CAB från Terminalen.
​​​​​​​
Visa helst utskriven vägbeskrivning eller informera chauffören att ta väg 273 mot Norrtälje/Almunge från Arlanda. Följ väg 273 c:a 5 minuter till första Stopptecknet efter Arlanda vid gul vägvält, ni är framme och pris för denna resa är c:a 200:-.

Att resa hit kommunalt:
Klicka på länken för att söka resväg från er hållplats, ange ”Trosta (Sigtuna)” som resmål.
SL reseplanerare

Koordinater:
La. 59 39 01
Lo. 18 01 36